Vstupní formulář

Do editoru Formulářů se dostanete cestou přes Nastavení -> Formuláře. Nastavení formulářů mohou provádět uživatelé s minimálním oprávněním Tenant admin. Po vstupu sekce uvidíte čtyři typy formulářů; GDPR formulář, Offline formulář, Vstupní formulář a Výstupní formulář. Kliknutím na ikonu _Kopírovat se dostanete k úpravám základního rozložení vybraného formuláře. Můžete si ale sestavit i svůj vlastní.

Vytvoření nového formuláře

Pro vytvoření nového formuláře klikněte na tlačítko Přidat a vyberte typ formuláře. V poli Vyberte z můžete zkopírovat stávající formulář vaší společnosti. Následně formulář pojmenujte a klikněte na tlačítko Vytvořit. Zobrazí se nový panel, ve kterém si vyberete, jestli chcete nový formulář vytvořit pomocí Editoru nebo vložit přes iframe. V levém horním rohu můžete změnit název formuláře, v opačném rohu zase změnit jeho základní nastavení jazyka. Můžete také jednoduše kopírovat nastavení formuláře do jiné jazykové mutace.

Tip: Jazyk formuláře v chatu se řídí podle jazyka, který má klient nastaven v prohlížeči. Kromě základního jazyka (např. čeština), doporučujeme nastavit ještě cizí jazyk, nejlépe angličtinu.

Modelová situace by pak vypadala následovně: Vaše společnost má nastavený formulář v českém a anglickém jazyce. Klient s německou lokalizací prohlížeče vstoupí do chatu, a protože váš formulář nemá nastavenou jazykovou mutaci v němčině, zobrazí se formulář v anglickém jazyce.

Editor

Nejprve se podíváme do Editoru formulářů. Klikněte na tlačítko Přidat a vyberte jeden ze čtyř typů polí, ze kterých můžete formulář skládat.

Typy polí formuláře:

Text

Klasické textové pole podporující rich text formát. Můžete měnit velikost, styl a řádkování písma nebo přidávat odrážky a hyperlinky.

Pole

Nejprve pojmenujte typ pole klikem na ikonu tužky. Poté si zvolíte jednu z pěti funkcí, které může pole mít:

  • textový řádek - řádek pro vložení kratšího text, například jména a příjmení.

  • textové pole - pole pro vkládání a editování delšího textu. Kliknutím na Náhled si můžete ihned prohlédnout změny, které ve formuláři děláte. Například můžete upravit velikost textového pole posunutém pravého spodního rohu.

  • e-mail - pole pro vložení e-mailové adresy kontroluje formát adresy.

  • číslo - pole, které povoluje pouze vpisování číslovek

  • telefon - pole pro vložení telefonního čísla. Kontroluje standardní formát telefonního čísla.

V pravém rohu Pole nakonec přiřadíte parametr, neboli proměnnou. Vybrat si můžete z přednastavených parametrů, nebo přidat vlastní.

Pole můžete také označit jako Povinné. Pokud se klientovi ve formuláři zobrazí povinné pole, nemůže potvrdit odeslání formuláře bez jeho vyplnění. Až budete s úpravami hotovi, klikněte na tlačítko Uložit.

Seznam

Další možností je vložení Seznamu. Seznam nejprve pojmenujte a přiřaďte mu parametr. Můžete si vybrat ze dvou typů seznamů; radio button _nebo rozbalovací seznam_.Možnosti do seznamu přidáte kliknutím na tlačítko +. V náhledu pak můžete kontrolovat své úpravy ještě před uložením formuláře. Seznam lze, stejně jako Pole, udělat povinným.

GDPR

Posledním typem pole je GDPR, které slouží k udělení souhlasu klienta. Pole obsahuje zaškrtávací políčko a přednastavenou textaci. Text souhlasu můžete kdykoliv upravit v nastavení v administraci. Pole GDPR je vždy povinné.

Tip: Pořadí polí ve formuláři můžete kdykoli změnit jejich přetažením. Pozici změníte tak, že chytíte pole v levém horním rohu a pohybem myší libovolně přetáhnete.

Iframe

Chcete použít vlastní formuláře v chatu mluvii? Při vytváření nového formuláře klikněte na záložkuIframea do pole URL vložte zdrojovou adresu vlastního formuláře.

Jak přiřadit formulář k balíčku

Vytvořili jste nový formulář a je na čase uvést ho do života. Formulář nastavíte do chatu na úrovní balíčku následující cestou: Nastavení -> Balíčky -> Chat -> Formuláře chatu, kde podle názvu vyberete daný vstupní formulář a nastavení uložíte.

results matching ""

    No results matching ""