Přidání odkazu na webové stránky


Pomocí následujícího odkazu můžete přidat odkaz na své webové stránky (například na tlačítko s logem platformy): http://m.me/mluvii, kde tučná část odkazu je username stránky na Facebooku.

results matching ""

    No results matching ""