Dashboards

Jedná se o vypínatelnou funkcionalitu mluvii. Pokud ji máte aktivovanou a zároveň máte oprávnění správce společnosti, můžete si všimnout nové sekce v hlavním postranním panelu (dashboardy naleznete také v detailu nastavení společnosti). Pokud byste měli o tuto funkci zájem, neváhejte kontaktovat svého obchodního zástupce, anebo nám napište přes chat na našem webu.

Sekce Dashboards nebo také realtime statistiky vám umožní vytvářet si neomezený počet dashboardů, v rámci kterých můžete sledovat provozní data.

Jsou k dispozici 3 typy dashboardů:

  • Sezení,
  • Operátoři
  • E-maily.

Nový dashboard si vytvoříte přes tlačítko Přidat. Vyplníte název, vyberete typ dashboardu, zvolíte si konkrétní metriky a v případě dashboardu typu Sezení si můžete do dashboardu přidat až 10 existujících parametrů. Tyto parametry stejně jako ty základní (tenant, group, inbox, …) využijete při filtrování dat v rámci dashboardu v prostředí Grafana.

Dostupné metriky

Metrika Typ Dashboardu
Stav operátor Operátoři
Počet nepřijatých klientů Sezení
Počet přijatých klientů Sezení
Počet odbavených sezení Sezení
Počet probíhajících sezení Sezení
Počet čekajících klientů Sezení
Počet přijatých klientů Sezení
Počet zpracovaných e-mailů E-maily
Počet nezpracovaných e-mailů E-maily

Grafana

Jedná se o prostředí, ve kterém jsou vizualizována správcem společnosti definovaná data. Je možné se sem prokliknout přímo z aplikace přes tlačítko Zobrazit. Není třeba se sem složitě přihlašovat a stačí kliknout na tlačítko Sign in with mluvii zobrazené na úvodní obrazovce Grafany.

Možnosti ovládání a editace dashboardů

V horní části detailu dashboardu jsou obsaženy parametry, podle kterých lze filtrovat zobrazená data (tenant, channel, source). U dashboardů typu Sezení se zobrazí i předvolené parametry definované na úrovni společnosti.

V pravém horním rohu se nachází několik důležitých ovládacích prvků:

  • Délka období (posledních 5 minut až posledních 7 dní)
  • Odzoomování zobrazeného časového období
  • Aktualizace dat (manuální nebo automatická přes tlačítko vedle)
  • Zobrazení grafů přes celou obrazovku (Kiosk mode)

Na úrovni jednotlivých grafů je možné si zobrazit menu s dalšími možnostmi (stačí najet myší na název konkrétního grafu a kliknout na zobrazenou šipku dolů). Například přes položku Inspect a Data se zobrazí tabulka se zobrazenými daty, které je možné si stáhnout ve formě .csv souboru

results matching ""

    No results matching ""