Blogger

Nejdříve se přihlaste do svého účtu na bloggeru a klikněte na svůj blog. Tím se vám zobrazí jeho „Dashboard“. Poté zvolte „Template“ a následně „Edit HTML“.


Vložíte do těla kódu HTML kód z administračního rozhraní a uložíte tlačítkem „Save template“.

results matching ""

    No results matching ""