Joomla

Přes „Extensions“ na horní liště a „Module Manager“ se dostanete do správy modulů.

Kliknutím na zelené tlačítko „New“ si vytvoříte nový modul.


Jako typ modulu zvolíte „Custom HTML“. Tento modul vám umožní vytvoření vlastního HTML.

V zobrazeném textovém editoru klikněte na „Source code“.

V poslední fázi zkopírujete HTML kód balíčku do dialogového okna a uložíte. Celý modul pak uložíte tlačítkem „Save“.

results matching ""

    No results matching ""