Webnode

V editoru stránek Webnode klikněte v horní liště na položku „Stránky“. Otevře se dialogové okno s nastavením jednotlivých podstránek vašeho webu.

Pro každou podstránku webu je nutné vložit kód tlačítka zvlášť. V menu podstránky jděte do nabídky „SEO nastavení stránky“ a do textového pole „HTML kód patičky“ vložte kód tlačítka mluvii z administračního rozhraní aplikace.

Po vložení kódu tlačítka do všech podstránek webu (příp. tam, kde tlačítko chcete mít), dialogové okno zavřete a klikněte na „Publikovat“ v horní liště editoru.

results matching ""

    No results matching ""