Podporované jazykové lokalizace

Komunikační platforma mluvii v současnosti podporuje následující jazykové lokalizace:

  • Čeština
  • Angličtina
  • Slovenština
  • Němčina
  • Polština
  • Srbština
  • Kazaština
  • Ruština

results matching ""

    No results matching ""