Jak zašifrovat data a poslat je do mluvii?

Zašifrování pomocí certifikátu bez HMAC

 1. krok - Mám požadovaná data v JSON Stringu
 2. krok - Převedu JSON String do UTF8 Byte array
 3. krok - UTF8 Byte array zašifruji do PKCS7 Envelope pomocí veřejného klíče (Certifikát ke stažení na https://app.mluvii.com/Admin/CallDataProtection/EncryptionCertificate )
 4. krok - Získaný Byte array převedu do Base64
  //Kroky 3 a 4
  public static string EncryptByteArray(byte[] plainTextPayload, Org.BouncyCastle.X509.X509Certificate cert)
    {

      var random = new Org.BouncyCastle.Security.SecureRandom();
      var generator = new Org.BouncyCastle.Cms.CmsEnvelopedDataGenerator(random);

      generator.AddKeyTransRecipient(cert);

      var envelopedData = generator.Generate(new Org.BouncyCastle.Cms.CmsProcessableByteArray(plainTextPayload), Org.BouncyCastle.Cms.CmsEnvelopedGenerator.Aes256Cbc);
      return Convert.ToBase64String(envelopedData.GetEncoded());
    }
 1. krok - Výsledný Base64 String vložím do widgetu pomocí metody setProtectedData(Base64String)

  owidget.setProtectedData(Base64String);
  

Zašifrování pomocí certifikátu s HMAC

 1. krok - Kontaktuji mluvii a vyžádám si base64string HMAC klíč pro svoji společnost / Pošlu mluvii base64string HMAC klíč pro svoji společnost
 2. krok - Mám požadovaná data v JSON Stringu
 3. krok - Převedu JSON String do UTF8 Byte array
 4. krok - UTF8 Byte array zašifruji do PKCS7 Envelope pomocí veřejného klíče (Certifikát ke stažení na https://app.mluvii.com/Admin/CallDataProtection/EncryptionCertificate )
 5. krok - Získaný Byte array převedu do Base64

   // Kroky 4 a 5
   public static string EncryptByteArray(byte[] plainTextPayload, Org.BouncyCastle.X509.X509Certificate cert)
     {
  
       var random = new Org.BouncyCastle.Security.SecureRandom();
       var generator = new Org.BouncyCastle.Cms.CmsEnvelopedDataGenerator(random);
  
       generator.AddKeyTransRecipient(cert);
  
       var envelopedData = generator.Generate(new Org.BouncyCastle.Cms.CmsProcessableByteArray(plainTextPayload), Org.BouncyCastle.Cms.CmsEnvelopedGenerator.Aes256Cbc);
       return Convert.ToBase64String(envelopedData.GetEncoded());
     }
  
 6. krok - Pomocí klíče zahašuji byte array z kroku 3

   public static string ComputeAuthentication(byte[] plainTextPayload, string base64Hmac)
     {
       var key = Convert.FromBase64String(base64Hmac);
  
       var hmac = new Org.BouncyCastle.Crypto.Macs.HMac(new Org.BouncyCastle.Crypto.Digests.Sha256Digest());
       var result = new byte[hmac.GetMacSize()];
  
       hmac.Init(new Org.BouncyCastle.Crypto.Parameters.KeyParameter(key));
       hmac.BlockUpdate(plainTextPayload, 0, plainTextPayload.Length);
       hmac.DoFinal(result, 0);
  
       return Convert.ToBase64String(result);
     }
  
 7. krok - Výsledné base64Stringy vložím do widgetu pomocí metody setProtectedData(Base64String)

  owidget.setProtectedData(Base64String,ComputedBase64Hmac);
  

results matching ""

  No results matching ""