Česky
Search
K
Links
Comment on page

REST API

Tento návod předpokládá, že zákazník využívá cloudové řešení aplikace mluvii. V případě, že zákazník využívá on premise varianty, je nutné zaměnit hostovací url za url zákazníkova serveru.
Jedná se o rozhraní, které umožňuje komunikaci mezi mluvii a vašimi interními aplikacemi. Data můžete přeposlat z mluvii do svých vlastních systémů pomocí REST API callů. Díky tomu uchováte data mimo platformu mluvii, vytvoříte vlastní reporting, integrujete systémy třetích stran a mnohem více. Můžete například automaticky připojit všechna sezení ke konkrétnímu zákazníkovi v CRM.

K čemu slouží?

REST API umožňuje hned několik užitečných akcí. Využijete ho například ve chvíli, kdy chcete převést informace o uživateli z aplikace do jiného systému. Slouží také k synchronizaci stavů uživatelů mezi mluvii a systémy třetích stran. Podstatnou akcí je také anonymizace údajů o klientech. Data lze anonymizovat jak v případě všech informací o klientovi tak i u jednotlivých Sezení.
Pomocí REST API lze také zobrazit kompletní údaje o sezení nebo uživatelích aplikace (jméno, příjmení, e-mail, ID, username). Další možností je generování pozvánek s neomezenou platností a jejich pozdější zneplatnění. Administrátoři také jistě ocení možnost hromadně měnit vzhled a chování existujících balíčků (vizuál chatových tlačítek, skrývání tlačítek a změna formulářů).
V neposlední řadě lze díky volání tzv. webhook metody předávat informace z mluvii do jiného systému v reálném čase:
  • změna stavu operátora,
  • zahájení sezení,
  • přepojení sezení na jiného operátora,
  • ukončení sezení.

REST API Portál

Prostředí se nachází na adrese https://app.mluvii.com/api (v případě on premise varianty https://{vase_domena}/api). Kliknutím na tlačítko se můžete autentizovat jedním ze způsobů uvedených v sekci Autentizace a volat API přímo z portálu, kliknutím na tlačítko u konkrétní API metody.

Autentizace

Pokud chcete volat rozhraní REST API, musíte nejprve mít JWT token z autentizačního serveru. Token má platnost 1 hodinu, po uplynutí této doby musí být aktualizován (vydán znovu).
mluvii REST API umožnuje 2 způsoby autentizace podle OAuth2.0 standardu :
  1. 1.
    Vygenerované API uživatelské jméno a heslo (client_credentials).
  2. 2.
    Přihlášení přes login obrazovku (OpenID Connect)
1. API uživatelské jméno a heslo
Krok 1
Vygenerujte nové username a heslo pro API z administračního rozhraní mluvii. (Sekce Nastavení společnosti->Api klíče)
Pro přístup do sekce musíte mít oprávnění Správce společnosti!
Krok 2
Použijte generované heslo k volání autentizačního serveru.
curl -X POST \
https://app.mluvii.com/login/connect/token \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'response_type=token&grant_type=client_credentials&client_id=<vaše API username>&client_secret=<vaše API heslo>'
On premise varianta: curl -X POST https://{vase_domena}/login/connect/token
Pro tento krok, je možné použít libovolnou knihovnu nebo nástroj, který podporuje OAuth2 standard,. např. Postman:
Krok 3
Použijte JWT token vrácený autentizačním serverem k volání rozhraní REST API pomocí http hlavičky "Bearer".
curl -X GET https://app.mluvii.com/api/v1/Sessions/{id} \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer {access-token}'
On premise varianta: curl -X GET https://{vase_domena}/api/v1/Sessions/{id}
2. Přihlášení přes login obrazovku
Pokud zavoláte libovolnou API metodu bez tokenu, autentizační server požadavek přesměruje na přihlašovací stránku. Pokud máte práva administrátora, můžete po přihlášení volat API přímo z prohlížeče.
Pro výčet existujících webhooků klikněte zde.